Demo

Kada će biti novi natječaji za energetsku obnovu?

18.02.2016.

Očekuje se da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ubrzo nakon donošenja proračuna donijeti i svpoj financijski plan za 2016. godina te je izgledno da će nakon toga biti objavljen i novi natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Kako dobivamo sve više telefonskih poziva i upita vezanih za termin objave novih natječaja za energetsku obnovo ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da službene obavijesti još uvijek nema. Međutim ono što su nadležne osobe i institucije nekoliko puta ponovile jest da iako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vanproračunska financijska institucija, sukladno Zakonu o proračunu financijski plan Fonda čini sastavni dio konsolidiranog državnog proračuna. Iz navedenog razloga, do usvajanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Fond nije u mogućnosti samostalno donijeti financijski plan za ovu godinu. Glavno pitanje je da li će i ove godine biti sličnih natječaja (javnih poziva) iz područja energetske učinkovitosti (energetska obnova obiteljskih kuća, višestambenih zgrada, zgrada javne namjene itd. Prema svim dosadašnjim javnim nastupima nadležnih osoba to se svakako očekuje i to u vrlo skorom roku, a to se može zaključiti i iz višegodišnjeg plana energetske obnove za RH. Iako se do objave javnog natječaja neznaju detalji provedbe očekivanja su da će sva pravila biti vrlo slična kao i prošle godine, a to konkretno za energetsku obnovu obiteljskih kuća podrazumijeva da će prvi korak biti kontakt sa energetskim certifikatorom, koji će potom izvršiti pregled dokumentacije, prvi energetski pregled, završeni energetski pregled i izdavanje završnog energetskog certifikata. Prilikom energetske obnove višestambenih zgrada postupak je nešto složeniji jer nakon prvog energetskog pregleda je potrebno napraviti projekt energetske obnove.

I dok se čeka donošenje proračuna i financijskog plana fonda, ono što osobe zainteresirane za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu napraviti, kako bi se pripremili jest slijedeće (temeljem iskustva iz prošlogodišnjeg natječaja):

- prijaviti boravak na adresi kuće za koju se traži sufinanciranje energetske obnove (ukoliko nije prijavljen)

- tražiti detaljno specificirane ponude izvođača radova za radove koji se planiraju izvoditi u sklopu energetske obnove

- provjeriti i pripremiti kopiju dokaza o legalnosti kuće (kuća mora bti legalna)

- provjerite da li se na zemljišno - knjižnom izvadku podnositelj zahtjeva nalazi kao vlasnik, i da li je izvadak "uredan"

Mnogo više i detaljnije o tome kako je teko projekt energetska obnova prošle godine možete pronaći u našim drugim člancima u rubrici novosti.

Često pitanje koje nam građani postavljaju jest: da li možemo sa radovima zapoečti prije objave natječaja? Odgovor je: prema iskustvima iz prošlogodišnjeg natječaja ukoliko želite dobiti bespovratna sredstva - NE! Glavni razlog je što ovlašteni energetski certifikat mora napraviti prvi energetski pregled prije započetih radova te u svom izjevštaju izraditi detaljan proračun mjera koje se trabaju poduzeti, Fond odobrava sredstva samo za one radove koje su navedene izvještaju o provedenom prvom energetskom pregledu. Nakon i zvršenih radova energetski certifikator provodi završni energetski pregled, te izdaje izvješće o provedenom energetskom pregledu i energeteski certifikat, čime se dokazuje da su radovi izvedeni u skladu s preporukama o mjerama povećanje energetske učinkovitosti iz provobitnog izvještaja. 

Informativni letak za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2015. godine možete pregledati ovdje.

Cijeli tekst Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2015. godini možete pregladti ovdje.

Također, ovdje želimo potencijalne korisnike informirati i upozoriti, da ukoliko imaju postojeći energetski certifikat da je on na prošlogodišnjem natječaju teoretski bio zadovoljvajući samo u slučajevima kada je i certifikat i izvješaj bio napravljen dovoljno stručno, detaljno i prema zahtjevima Fonda. Međutim u praksi se ispostavilo da certifikati koji su bili napravljeni samo da zadovolje formu energetskog certifikata nisu bili zadovoljvajući prema kriterijima Fonda te da su bili brojni slučajevi kada podnositeljima zahtejva nisu odobrena sredstva za sufinanciranje iz tog razloga.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontakitrate na 040 / 633 -214 ili nam se javite e- mailom. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RITEH projekt d.o.o.

Trg sv Petra i Pavla 14

40 000 Čakovec (Mačkovec)

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr