Demo

Energetska obnova obiteljskih kuća

Bliži se objava natječaja za energetsku obnovu u 2016. godini. Pripremite se ako želite obnoviti Vašu fasadu, stolariju, sustav grijanja/hlađenja ili sl. U članku Vam želimo na jednostavan način opisati iskustva iz prošlogodišnjih projekata energetske obnove obiteljskih kuća. Tekst je namijenjen svima onima koji su zainteresirani za energetsku obnovu svoje obiteljske kuće.

Prema Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, u 2016. godini očekuje se ponovni natječaj za energetsku obnovu. Kada će to biti još nije poznato. Međutim, svi koji se žele pripremiti i biti među prvima slobodno nam se obrate kako bi natječaj dočekali spremni i što prije poslali svoju prijavu, a time povećali šanse za dobivanje bespovratnih sredstava.

Pod pojmom 'obiteljska kuća' smatra se zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Prema dosadašnjim najavama Fond za energetsku učinkovitost i energetsku obnovu i dalje planira nastavljati sa ovakvim projektima, pa se očekuje ponovni natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Energetska obnova obiteljskih kuća u Međimurju je naišla na vrlo dobar odaziv. Možemo reći da smo kao ovlašteni energetski certifikat u Međimurju odradili jako mnogo obiteljskih kuća kojima su svima odobrena bespovratna sredstva. 

energetska obnova riteh projekt1

U samim početcima ljudi su bili pomalo skeptični po pitanju isplativosti samog ulaganja u energetsku učinkovitost, ali i u to da li će doista dobiti bespovrtana sredstva. Odabirom pravog partnera za Vaš projekt koji će Vam ponuditi kompletno rješenje, takve su sumlje doista nepotrebne.

 

A.) Mjere energetske učinkovitosti

- zamjena vanjske stolarije - prozori i vrata (oni koji su na vanjskim zidovima grijanih prostorija)

- povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - fasada, krov (grijanog prostora prema negrijanom), strop (grijanog prostora prema negrijanom)...
- ugradnja novog sustava s plinskim kondenzacijskim kotlom za povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja

Bilo je moguće ostvariti sufinanciranje jedne, dvije ili sve tri mjere energetske učinkovitosti.

Nakon inicijalnog energetskog pregleda i izrda izvešća energetski certifikator je trebao dati prijedlog mjera za povećanje energertske učinkovitosti.

B.) Mjere korištenja obnovljivih izvora energije

- ugradnja sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektori) za grijanje potrošne vode ili potrošne vode i prostora stupnja korisnog djelovanja
najmanje 70%
- ugradnja sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%,
- ugradnja sustava s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje A energetske klase
- ugradnja sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, u samostalnom
ili mrežnom radu


Moguće je bilo ostvariti sufinanciranje jedne mjere obnovljivih izvora energije.

 

Koji su bili uvjeti natječaja za energetsku obnovu 2015. godine?

Uvjeti i sam postupak su bili prilično jednostavan. Uvjeti su bili slijedeći:

1.) Legalnost građevine. Kuća za koju se traže sredstva morala je biti legalna.

2.) Vlasnik je morao imati prijavljen boravak na adresi kuće za koju se traže subvencije.

3.) Kuća je morala biti postojeća (izgrađena).

4.) Trebao je postojti uredan vlasnički list.

5.) Za tražene radove su trebali postojati detalne ponude izvođača radova.

 

Kakva je bila procedura?

1.) Vlasnik se trebao javiti ovlaštenom energetskom certifikatoru.

2.) Energetski certifikator je izašao na teren i napravio detaljan inicijalni energetski pregled (fotografiranje objekta, izmjera objekta, pregled itd.)

3.) Energetski certifitktor je napravio proračun i izvjšće o inicijlanom energetskom pregledom.

4.) Na temelju izvješća su izvođači dali detaljne ponude.

5.) Vlasnik je prikupio svu potrebnu dokumentaciju.

6.) Energetski certifikator je sve zajedno pregledao i prekontrolirao, te je sve skupa vlasnik poslao na Fond.

7.) Fond je u roku od 45 (u nekim slučajevima i više) odobrio ili odbacio prijavu.

8.) Ako je vlasniku prijava odobrena vlasnik je krenuo sa izvođenjem.

9.) Kada su svi radovi izvedeni, vlasnik je ponovno pozvao energetskog certifikatora na završni energetski pregled.

10.) Certifikator je napravio završni energetski pregled, te izradio završno izvješće. 

11.) Sa računima izvođača i zahtjevom za isplatu sve zajedno se slalo na Fond.

12.) U roku od 45 dana (u nekim slučajevima i više) Fond je izvršio uplatu sredstava.

 

Koliki je bio iznos sufinanciranja?

Fond je projekte sufinancirao s 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Područja posebne državne skrbi i prva skupina otoka od Fonda mogli su dobiti 80% odnosno maksimalno 168.000 kuna, brdsko planinska područja te druga skupina otoka 60% odnosno do 126.000 kuna, a ostali 40% opravdanih troškova projekta tj. maksimalno 84.000 kuna po kući.

 

Potrebna dokumentacija za isplatu bespobratnih sredstva za energetsku obnovu

Potpuna dokumentacija za isplatu donacije mora se poslati u roku od 30 dana od datuma izrade izvještaja o završnom energetskom pregledu i energetskog certifikata i/ili Završnog izvješća nadzornog inženjera (za fotonapon), a uključuje
1) Zahtjev za isplatu donacije
2) Izvješće certifikatora o završnom energetskom pregledu (nije potrebno za fotonapon)
3) Energetski certifikat (nije potrebno za fotonapon)
4) Račun od energetskog certifikatora (račun energetskom certifikatoru je plaćao Fond, a ne podnositelj zahtjeva; nije potrebno za fotonapon)
5) Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građanina na Fond obveze plaćanja certifikatoru (nalazi se u prijavnom obrascu)
6) Izvješće o ostvarenim učincima projekta (nalazi se u prijavnom obrascu)
7) Završno izvješće nadzornog inženjera, isključivo za fotonapon
8) Izjava izvođača radova o jamstvenim rokovima (nalazi se u prijavnom obrascu) – za radove najmanje 2 godine i za opremu na rokove ne kraće od rokova dobavljača opreme
9) Račun izvođača radova (isključivo jedan račun za pojedinu mjeru ili jedan račun za više mjera) s detaljnim troškovnikom opreme i radova
10) Ugovori o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s građanina na Fond obveze plaćanja dobavljačima opreme i radova (nalazi se u prijavnom obrascu) na iznos ugovorenog udjela Fonda u opravdanim troškovima izvedenih radova ili na razliku tog udjela i preplaćenih sredstava građanina za iste, ako građanin Fondu dostavi dokaz o preplati. Fond će preplaćena sredstva građanina isplatiti na račun građanina. Ugovor o cesiji ne sklapa se ako građanin dostavi Fondu dokaz da je izvođaču/ima platio sve opravdane troškove izvedenih radova te će Fond svoj udio u istima isplatiti na račun građanina.

Posao energetskog certifikatora u potpunosti je bio financiran od strane fonda. Tako da građani nisu imali nikakav trošak po tom pitanju. Vrlo važno je bilo odabrati pozdanu tvrtku kao ovlaštenog energetskog certfikatora, sa puno referenci i dobrim i kvalitetnim resursima.

NAJČEŠĆI PROBLEMI
Najčešći problemi zašto se ljudi nisu javili na natječaj bili su: nelegalnost građevine, nesređeni vlasnički odnosi, vlasnik nije bio prijavljen na adresi za koju se traži sufinanciranje, neodlučnost ili skeptičnost.

Prošle godine najviše je sredstava bilo osigurano za energetsku obnovu kuća koje se trenutno obnavljaju po cijeloj Hrvatskoj. Za sufinanciranje obnove kuća prijavilo se i više od 12.300 zahtjeva, i za oko 76% je odobreno sufinanciranje odnosno oko 9.300 kuća. Ukupna vrijednost projekata je oko 833 milijuna kuna, za čiju provedbu je osigurano oko pola milijarde kuna poticaja.

Za više detalja o prošlogodišnjem natječaju kliknite ovdje.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontakitrate na 040 / 633 -214 ili nam se javite e- mailom.

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr