Demo

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Pošalji upit saznaj cijene i naruči najpovoljniji i najbrži energetski certifikat. Radimo u cijeloj Hrvatskoj za sve vrste i veličine zgrada. Vrlo brza isporuka certifikata.

Energetski certifikat

Klikni ovdje i Pošalji upit za najbriži i najpovoljniji energetski certifikat.

Gumb posalji upit full 2

Nazovi:

098 133 7923

Pošalji e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

100 % sigurna i pouzdana kupovina!

Brzi izlazak na teren, detaljna izmjera, detaljan energetski pregled i predaja certifikata i izvještaja u kratkom roku. 

Sve naše ponude i računi sadrže 3D barkod za brzo, sigurno i jednostavno plaćanje mobilnim bankarstvom. 

Kontaktirajte nas za savjete i razgovarajte sa našim ovlaštenim energetskim certifikatorom - naravno, sve bez ikakve obaveze.

Prodajete kuću, stan ili zgradu, vlasnik ste zgrade javne namjene, pripremate se za tehnički pregled zgrade, želite energetsku obnovu - Vi trebate energetski certifikat!

RITEH PROJEKT D.O.O. - 10 GODINA POSLOVANJA! 

Tko sve treba energetski certifikat?

- Vlasnicima nekretnina koji oglašavaju prodaju (prodaju) ili iznajmljuju nekretninu (obavezno)
- Vlasnicima zgrada za koje se provodi tehnički pregled (obavezno)
- Vlasnicima zgrada javne namjene i sve zgrade veće od 250 m2 (obavezno)
- Svi koji se žele prijaviti na bilo koji vid sufinanciranja projekata energetske obnove (obavezno)
- Svi koji žele smanjiti troškove energije i znati točne energetska karatkeristike svoje zgrade (neoobavezno)

Vlasnik nekretnine je u obvezi posjedovanja energetskog certifikata, prema tome prilikom prodaje nekretnine prodavatelj (tj. vlasnik) mora osigurati energetski certifikat. U slučaju najma, tada najmodavatelj osigurava energetski certifikat.

Kakve su kazne za neposjedovanje energetskog certifikata?

Za neposjedovanje energetskog certifikata kazna je od 15.000,00 do 30.000,00 Kn za pravnu osobu vlasnika zgrade te 5.000,00 do 10.000,00 za odgovornu osobu u pravnoj osobi vlasnika zgrade, (po zgradi za koju nije pribavljen energetski certifikat).

Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo novčana sredstva a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, E, F, G.

Postupak energetskog certificiranja provodi se u tri glavne faze

1.) Energetski pregled

1. Priprema za energetski pregled (prokupljanje i analiza postojeće tehničke i tehničke dokumentacije te bitnih informacija o zgradi)
2. Pregled stvarnog stanja zgrade i detaljna izmjera zgrade te izrada nacrta građevine, fotodokumentiranje
3. Određivanje bitnih energetskih funkcionalnih cjelina građevine
4. Detaljna analiza tehničkih i energetskih karakteristika i sustava zgrade
5. Analiza potrošnje i troškova svih oblika energije i vode – energetska i troškovna bilanca
6. Izračun energetskih svojstava potrebnih za izdavanje energetskog certifikata
7. Analiza i prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti građevine
8. Energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera

2.) Izrada izvješća o energetskom pregledom

Uz energetski certifikat OBAVEZNO se predaje  i izvješće o provedenom energetskom pregledu. Izvješće o energetskom pregledu je bitno jer u njemu pišu svi detalji energetskog pregleda zgrade te ono najvažnije konkretno i jasno predložene mjere nergetske obnove tj. poboljšanja energetske učinkovitosti sa preciznim izračunom povrata investicije. Izvješće o energetskom pregledu za obiteljske kuće sadržava oko 40 stranica, dok za složene stambene i poslovne zgrade može sadržavati preko 300 stranica. Važno je da je izvješće napravljeno što konkretnije za zgradu za koju se izrađuje. Izvješće o energetskom pregl3edu je jedan od glavnim dokumenatga prilikom provedba energetske obnove.

3.) Izdavanje energetskog certifikata

Svaki energetski certifikat mora imati svoj jedinstveni broj i bar kod, pod tim brojem ovlašteni energetski certifikator, izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat putem aplikacije Ministarstva dostavlja u nadležno Ministarsvo graditeljstva i prostornoga uređenja te upisuje u registar izdanih energetskih certifikata.

Ukoliko energetski certifikat nema broj ili je nepotpun, nije u propisanom navedenom obliku te ukoliko nema potpisa ovlaštene osobe, ili bez priloženog izvještaja o provedenom energetskom pregledu za postojeću zgradu - NIJE VAŽEĆI! Naručitelju se oabvezno predaju 2 primjerka energetskog certifikata i 2 primjerka izvještaja o provedenom energetskom pregledu. Valjanost svakog energetskog certifkata se može provjeriti na nadležnom ministarstvu graditeljstva. 

Energetski certifikat se sastoji od ukupno 4 stranice. Na trećoj stranici obavezno se navode konkretni prijedlozi mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sa izračunom povrata investicija. 

Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom i zgrada većim od 600 m2 - obavezno sudjeluju i potpisuju tri ovlaštena energetska certifikatora: građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

Za zgrade veće od 600 m2, i za zgrade sa složenim termotehničkim sustavom izdaje se posebno ovlaštenje osobama koje to smiju provoditi.

Ukoliko je certifikat za zgrade sa složenim termotehničkim sustavom ili zgrade veće od 600 m2, potpisala jedna osoba takav se certrifikat smatra nevažeći! Budite oprezni ako naručujete energetski certifikat za takvu vrstu zgrade da Vam osoba izda važeći certifikat, odnosno certifikat gdje su u potpisu sva tri inženjera različitih struka (građevinski dio, strojarski dio i elektrotehnički dio).

Zašto je potreban energetski certifikat?

Prije svega za ranije navedene zgrade, energetski certifikat je zakonska obaveza, ne samo u Hrvatskoj već i u svim zemljama europske unije. Energetskim pregledom daju se i prijedlozi mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sa proračunom ušteda, te rokom povrata investicija. Energetski pregled i energetski certifikat prvi su korak do uštede novaca, ali i do potencijalnih subvencija poput onih koje dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svi smo svjedoci svakodnevnog poskupljenja energenata, stoga je briga o potrošnji energenata itekako bitna. Tvrtka RITEH projekt d.o.o. ne nudi samo obični energetski certifikat već svakom pregledu pristupa detaljno kako bi investitoru pomogli uštedjeti novac te pomogli u dobivanju subvencija za poboljšanje energetsku učinkovitosti, jer upravo na temelju kvalitetnog i profesionalno odrađenog energetskog pregleda i energetskog certifikata možete dobiti sredstva iz raznih izvora. Na temelju izvješća o energetskom pregledu tj. određenih preporuka i mjera izrađuju se projekti energetske učinkovitosti (obnove) za višestambene, poslovne ili druge zgrade, a što može uključivati: zamjena ovojnice zgrade (fasada zgrade), zamjena stolarije, zamjene rasvjete energetski učinkovitijom, zamjene termotehničkog sustava (grijanje/hlađenje) itd.

Energetski certifikat je dokument u kojemu je utvrđen energetski razred zgrade, predočuje sve značajne energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije, tj. izračun povrata investicije u pojedinu mjeru poboljšanja energetske učinkovitosti.

Kontaktirajte nas i saznajte kako možete uštedjeti ili dobiti sufinanciranje za Vaše:

-    Poslovne zgrade (proizvodne i poslovne hale, skladišta, urede, ugostiteljske objekte, trgovačke objekte itd.),
-    Zgrade javne namjene (škole, vrtiće, socijalne ustanove, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, institucijalne zgrade)
-    Višestambene zgrade,
-    Obiteljske kuće.

Kontaktirajte nas i saznajte mogućnosti sufinanciranja.

RITEH projekt d.o.o. je poduzeće ovlašteno za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada svih vrsta složenosti tehničkih sustava. RITEH PROJEKT D.O.O. - 10 GODINA POSLOVANJA!

Koliko dugo vrijedi energetski certifikat?

Energetski certifikat se izdaje na rok trajanja od 10 godina, nakon kojeg se mora ponovno izvršiti enrgetski pregled kako bi se izdao novi energetski certifikat. Ukoliko su na zgradi izvršene bitne promjene koje mogu utjecati na energetska svojstva (zamjena prozora, termoizolacija, zamjena sustava grijanja itd.), tada je potrebno pononovno izvršiti energetski pregled i izdati novi certifikat. Na samom energetskom cerrifikatu naveden je datum izdavanja i datum do kojeg je važeći. Propisi se neprekidno mijenjaju, pa tako zgrada koje je nor. 2018. godine bila razred npr. D, ne mora značiti da će danas biti isti taj energetski razred. 

Nadležno ministarstvo za graditeljstvo provodi kontrolu energetskih certifikata (i certifikatora) u skladu s Pravilnikom o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. 

Uvjeti za ovlašćivanje osoba za provođenje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata propisani su Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Kako se izrađuje energetski certifikat?

Energetski certifikat izrađuje se na temelju provedenog energetskog pregleda, a sve u skladu s Pravilnicima i pravilima struke. Energetski pregled se provodi tako da se detaljno pregleda zgrada, a to podrazumijeva: pregled svih prostorija, pregled svih potrošača energije, pregled sustava za grijanje, hlađenje i provjetravanje, pregled tehničke dokumentacije (ako je dostupna), pregled i analiza računa za energente. Prilikom pregleda obavezno se utvrđuju vrste građevnih materijala, njegove karakteristike, starost, funkcionalnost itd. Dakle, ukratko, potrebno je detaljno utvrditi od kakvih je materijala neka zgrada izgrađena, koji su sve građevni elementi i koja su sve trošila u nekoj zgradi. O provedenom energetskom pregledu obavezno se vode zabilješle i izrađuje fotodokumentacija. To traje tako dugo da se sa sigurnošću prikupe svi podaci. Nakon provedenog energetskog pregleda provodi se vrednovanje prikupljenih podataka, potrebni izračuni i unos u specijalizirani program, te izrada izvještaja o izvršenom energetskom pregledu koji se obavezno šalje na nadležno Ministarstvo.

Usluga energetskog pregleda provodi se u skladu s „Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina“ koja je propisana Pravilnikom o energetskim pregledu zgrade i energetskom certificiranju kojim se uređuju zakonske obveze i zahtjevi za provedbu energetskog pregleda zgrada te obveze i postupak energetskog certificiranja. Metodologija definira koncept i provedbene korake energetskog pregleda, način prikupljanja potrebnih ulaznih podataka, način provođenja analiza i proračuna te izgled i sadržaj finalnog izvješća o energetskom pregledu. Sastavni dio Metodologije je Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada koji propisuje način proračuna svih potrebnih vrijednosti za izračun energetskog svojstva zgrade, te izrade energetskog certifikata.

Energetski certifikat cijena

Pošalji upit on line i poslat ćemo konkretnu, najbržu i najpovoljniju ponudu za energetski certifikat. Saznaj za akcije i cijene energetskih certifikata. Moguća vrlo brza isporuka energetskog certifikata. Sve naše ponude i računi sadrže 3D barkod za najbrže i najjednostavnije plaćanje mobilnim bankarstvom, 100% sigurna kupovina - RITEH projekt d.o.o. je poduzeće sa 10 godina iskustva.

Gumb posalji upit full 2

ili nas nazovi: 098 133 7923

 

Kontaktirajte nas bez ikakve obaveze. Naši ovlašteni energetski certifikatori vrlo rado će Vam odgovoriti na Vaša pitanja. Pručite i naše ostale usluge: projektiranje, procjena vrijednosti nekretnina, energetska obnova, nadhor nad gradnjom etažiranje i td.

Energetska obnova

Potrošnja energije nikada nije bila aktualnija tema. Poskupljenjnem energenata za grijanje, rok povrata investicija za energetsku obnovu se značajno skraćuje.

Početni korak u energetskoj obnovi je dobro izrađen energetski certifikat. Bez detaljnog pregleda zgrade, nije moguće izraditi energetski certifikat koji će "proći" na natječaju za energetsku obnovu.

Zanima Vas energetska obnova? Klikni ovjde za više informacija.

RITEH PROJEKT D.O.O. - 10 GODINA POSLOVANJA!

 

Print

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr