Demo

ENERGETSKA OBNOVA

 

Energetska obnova novi natječaji

Nedavno je objavljen javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine, sredstva se dodijeljuju u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi. Sredstva se dodijeljuju za pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici.

 

Energetska obnova zgrada

Uskoro se očekuju novi natječaji za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Trebate projekt energetske obnove za zgradu ili enrgetski certifikat? Javite nam se s povjerenjem.

 

Energetskao bnova obiteljskih kuća

Poziv za energetsku obovu obiteljskih kuća započeo je 07.12.2021. u 10 sati. Zaprimljeno je 8432 zahtjeva. U narednim danim prijave će biti obrađene te će građani početi dobivati obavijesti o odluci da li su im sredstva odobrena ili ne.

Sve prijave će se obrađivati prema redoslijedu kojim su zaprimljene u sustav E prijava, sve dok se ne dodijele ukupno planirana sredstva.

Za više detalja o prošlom natječaju za energetsku obnovu obiteljskih kuća klikni ovdje.

Za isksutva na prošlom natječaju za energetsku obnnovu višestambenih zgrada klikni ovdje.

Energetski certifikat je uvijek prvi korak do dobivanja bespovratnih sredstva za energetsku obnovu (subvencija).

Iznos sufinanciranja za energetsku obnovu obiteljskih kuća bio je do 60% bespovratnih sredstava, pri čemu je toplinska zaštita nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije) obvezna mjera, za koju je maksimalno moguće dobiti do 120.000 kuna. Međutim, poželjno je da obnova bude cjelovita odnosno da uključuje i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U tom slučaju je maksimalan iznos poticaja čak 204.000 kuna.

U 2022. godini se očekuje i javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Kontaktirajte nas i pripremite se na vrijeme. 

Gumb posalji upit full 2

Obvezna dokumentacija za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021

Prijava se podnositi putem e-prijava a obvezno je priložiti u digitalnom obliku:

1. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
2. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
3. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće,
4. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
5. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme,
6. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
7. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
8. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
9. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
b) da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće.

Za tekst cijelog natječaja klikni ovdje

U slučaju sufinanciranja aktivnosti A1 i aktivnosti A2, zahtjev za isplatom dodatno mora sadržavati Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu nakon energetske obnove i energetski certifikat izrađen nakon energetske obnove

Budite posebno oprezni ako Vam netko želi "prodati" energetski certifikat bez da je energetski certifikator bio na terenu i izvršio energetski pregled, to je protuzakonito i takav certifikat nadležno Ministarstvo može poništiti ako utvrdi nepravilnosti, osim toga bez kvalitetnog izvješća o energetskom certifikatu moguće je da Vaš zahtjev neće proći na natječaju. 

Obratite nam se s povjerenjem i zatražite pomoć pri cijelom postupku.

Sufinanciranje energetske obnove se može ostvariti za razne ciljane skupine:

-    Energetska obnova obiteljskih kuća
-    Energetska obnova višestambenih zgrada (javni poziv se očekuje u 2022. godini)
-    Energetska obnova i povećanje energetske učinkovitosti zgrada komercijalne namjene
-    Energetska obnova javnih zgrada 

Prednosti ulaganja u energetsku učinkovitosti mogu biti višestruke i ovise o vrsti mjera koje se provode, a mogu biti:

-    Znatno manji troškovi za energente za zagrijavanje i hlađenje
-    Ugodniji boravak za ljude
-    Povećanje vrijednosti nekretnine
-    Vizualno ugodniji i atraktivniji objekt
-    Smanjenje negativnog utjecaja vlage na objekt
-    Smanjenje negativnog utjecaja toplinskih mostova
-    Smanjenje troškova proizvodnje po jedinici mjere (za industrijske objekte)
-    Smanjenje negativnog utjecaja buke
-    Učinkovitija rasvjeta
-    Smanjenje emisije CO2
-    Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš

Energetski pregled i energetski certifikat uvijek su prvi korak. Na temelju kvalitetnog izvješća o energetskom pregledu i na temelju mjera i preporuka iz energetskog certifikata se izrađuje projekt energetske obnove. Upravo radi toga upozoravamo na velik broj energetskih certifikatora koji prodaju "papir" s kojim kasnije nije moguće dobiti subvencije, stoga je jako bitno odabrati profesionalno i stručno poduzeće za energetsko certificiranje koje će Vas voditi kroz cijeli proces.

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada potrebno je izraditi projekt energetske obnove. Obrtite nam se za cjelokupnu uslugu.

Kontaktirajte nas te ćemo Vam ponuditi trenutne mogućnosti dobivanja sredstava. Mi ne nudimo samo energetski certifikat, mi Vas savjetujemo i vodimo kroz cijeli proces kako bi ostvarili najviše, te kako bi povrat investiranog za Vas bio što kraći. U rubrici novosti, možete pronaći iskustva i konkretne primjere sufinanciranja energetske učinkovitosti. Na našoj facebook stranici također objavljujemo novosti o projektima koje smo realizirali: facebook.com/ritehprojekt

RITEH projekt d.o.o.

Trg sv. Petra i Pavla 14

40000 Čakovec (Mačkovec)

tel. 040 / 633 - 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr