Demo

ENERGETSKA OBNOVA

Energetska obnova višestambenih zgrada

Pripremite se na vrijeme i budite spremni za novi natječaj - energetski certifikat je uvijek obavezni dio dokumentacije za prijavu. 

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu do kraja 2022. godine.

Uskoro se očekuju novi natječaji za energetsku obnovu.

Najvažnije iz prošlog natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Bespovratna sredstva za:
- izradu projektne dokumentacije
- provedbu mjera energetski učinkovite obnove

Čak 300 milijuna kuna osigurano je za energetsku obnovu višestambenih zgrada koje nisu oštećene u potresu!

Najniži iznos iznosit će 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna!
Prijavu za sufinanciranje u ime suvlasnika zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade.

Obavezna dokumentacija:
- glavni projekt energetske obnove
- energetski certifikt

UVJETI:
- najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
- tri (3) ili više stambenih jedinica;
- zgradom upravlja upravitelj zgrade;
- zgrada je jedinstvena arhitektonska cjelina;
- nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Energetski certifikat je uvijek prvi korak do dobivanja bespovratnih sredstva za energetsku obnovu (subvencija).

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN 143/21):

 • Integralna energetska obnova - obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona
  rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u
  odnosu na stanje prije obnove.
 • Dubinska obnova - obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
 • Sveobuhvatna obnova - obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:
  - povećanja sigurnosti u slučaju požara,
  - mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i
  - mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" dostupna je ovdje!

 

 Ako ste zainteresirani kontaktirajte nas za ponudu ili razgovor sa ovlaštenim projektantom i energertskim certifikatorom. 

 

Gumb posalji upit full 2

Ušteda energije i energetska učinkovitost nikada nisu bile aktualnije teme. Energenti ne samo da svakim danom sve više i više poskupljuju, nego sve više postaje neizvjesna njihova dostatnost. Energetksom obnovom mogu se postići znatne uštede u potrošnji energenata. Rok isplativosti investicije porastom cijene enegije se znatno skraćuje.  

Prednosti ulaganja u energetsku učinkovitosti mogu biti višestruke i ovise o vrsti mjera koje se provode, a mogu biti:

-    Znatno manji troškovi za energente za zagrijavanje i hlađenje
-    Ugodniji boravak za ljude
-    Povećanje vrijednosti nekretnine
-    Vizualno ugodniji i atraktivniji objekt
-    Smanjenje negativnog utjecaja vlage na objekt
-    Smanjenje negativnog utjecaja toplinskih mostova
-    Smanjenje troškova proizvodnje po jedinici mjere (za industrijske objekte)
-    Smanjenje negativnog utjecaja buke
-    Učinkovitija rasvjeta
-    Smanjenje emisije CO2
-    Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš

Energetski pregled i energetski certifikat uvijek su prvi korak. Na temelju kvalitetnog izvješća o energetskom pregledu i na temelju mjera i preporuka iz energetskog certifikata se izrađuje projekt energetske obnove. Upravo radi toga upozoravamo na velik broj energetskih certifikatora koji prodaju "papir" s kojim kasnije nije moguće dobiti subvencije, stoga je jako bitno odabrati profesionalno i stručno poduzeće za energetsko certificiranje koje će Vas voditi kroz cijeli proces.

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada potrebno je izraditi projekt energetske obnove. Obrtite nam se za cjelokupnu uslugu.

Kontaktirajte nas te ćemo Vam ponuditi trenutne mogućnosti dobivanja sredstava. Mi ne nudimo samo energetski certifikat, mi Vas savjetujemo i vodimo kroz cijeli proces kako bi ostvarili najviše, te kako bi povrat investiranog za Vas bio što kraći. U rubrici novosti, možete pronaći iskustva i konkretne primjere sufinanciranja energetske učinkovitosti. Na našoj facebook stranici također objavljujemo novosti o projektima koje smo realizirali: facebook.com/ritehprojekt

Energetska obnova obiteljskih kuća

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu do kraja 2022. godine.

Očekuju se novi natječaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Najvažnije sa zadnjeg natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Prijava se podnositi putem e-prijava a obvezno je priložiti u digitalnom obliku:

1. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
2. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
3. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće,
4. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
5. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme,
6. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
7. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
8. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
9. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
b) da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće.

Za tekst cijelog natječaja klikni ovdje

U slučaju sufinanciranja aktivnosti A1 i aktivnosti A2, zahtjev za isplatom dodatno mora sadržavati Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu nakon energetske obnove i energetski certifikat izrađen nakon energetske obnove

Budite posebno oprezni ako Vam netko želi "prodati" energetski certifikat bez da je energetski certifikator bio na terenu i izvršio energetski pregled, to je protuzakonito i takav certifikat nadležno Ministarstvo može poništiti ako utvrdi nepravilnosti, osim toga bez kvalitetnog izvješća o energetskom certifikatu moguće je da Vaš zahtjev neće proći na natječaju. 

Obratite nam se s povjerenjem i zatražite pomoć pri cijelom postupku.

Sufinanciranje energetske obnove se može ostvariti za razne ciljane skupine:

-    Energetska obnova obiteljskih kuća
-    Energetska obnova višestambenih zgrada (javni poziv se očekuje u 2022. godini)
-    Energetska obnova i povećanje energetske učinkovitosti zgrada komercijalne namjene
-    Energetska obnova javnih zgrada  

S ozirom na sve aktualniji porast ijena energenata energetska učinkovitost postaje sve potrebnija i isplativija.

RITEH projekt d.o.o.

Trg sv. Petra i Pavla 14

40000 Čakovec (Mačkovec)

tel. 040 / 633 - 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gumb posalji upit full 2

 

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr