Demo

Planovi Republike Hrvatske za energetsku učinkovitost i obaveze prema Europskoj uniji

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević rekao je i najavio da će vrlo brzo biti napravljen program energetske obnove zgrada u javnom sektoru za razdoblje 2016. - 2020. te program za subvencioniranje zgrada nulte kategorije.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller sudjelovao je na 8. Better Building Brunch-u, manifestaciji u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju na kojoj je bilo riječi o prilagodbi Hrvatske zaključcima s COP 21 konferencije u Parizu o klimatskim promjenama. 

S obzirom na činjenicu da su zgrade čak i veći potrošači energije od industrije i transporta zajedno, zelena je gradnja u tom kontekstu veliki potencijal za uštedu energenata, povećanje iskorištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO2, stoga je sastavni dio mjera za smanjenje utjecaja klimatskih promjena, kako globalno tako i lokalno.
U tom cilju su i aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u prošloj godini upravo za energetsku obnovu kuća osigurao najviše poticaja. Za obnovu su se prijavili građani iz 485 gradova i općina, od ukupno 555. Fond je zaprimio više od 12.000 zahtjeva za sufinanciranje obnove kuća, a čak 76%, točnije 9.350 kuća, dobilo je odobrenje za sufinanciranje. Riječ je o projektima vrijednim oko 835 milijuna kuna od kojih Fond sufinancira oko pola milijarde kuna. Osim obnove kuća, iskazan je velik interes za obnovu višestambenih zgrada. Dok je 2014. godine za obnovu 82 zgrade odobreno 34 milijuna kuna, u 2015. godini je za 284 zgrade odobreno 116 milijuna kuna. Krajem godine proveden je još jedan natječaj vrijedan 50 milijuna kuna na koji se prijavilo 290 zgrada. Trenutno je u procesu obrada zaprimljenih zahtjeva, a rezultati će se objaviti početkom ožujka.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević ocijenio je da Hrvatska, kao članica EU, dobro napreduje u provedbi mjera energetske učinkovitosti. "Preko 40 posto ukupne energije troši se u zgradarstvu i tu ministarstvo može provoditi izravne mjere", rekao je i najavio da će vrlo brzo biti napravljen program energetske obnove zgrada u javnom sektoru za razdoblje 2016.-2020. i program za subvencioniranje zgrada nulte kategorije.

Još jednom i mi ovdje ponavljamo, a to su rekli brojni istaknuti stručnjaci u javnim nastupima, među kojima je i novi ministar graditeljstva, da je energeski certifikat uvijek prvi korak do dobivanja bespovratnih sredstva za energetsku obnovu (subvencija).

Pristupanje Europskoj uniji Republika Hrvatska preuzela je određene obveze, pa tako i obveze vezane na energetsku učinkovitost, odnosno obaveze primjene određenih direktiva. Direktivu EU o energetskoj učinkovitosti možete preuzeti na ovoj poveznici: http://www.ritehprojekt.hr/images/Dokumenti/EU_direktiva_o_energetskoj_ucinkovitosti.pdf

Direktiva o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) stupila je na snagu u prosincu 2012. Tom direktivom se države članice obvezuju na postavljanje okvirnih nacionalnih ciljeva iz područja energetske učinkovitosti za 2020. godinu temeljenih na potrošnji bilo primarne bilo konačne energije. Direktivom se utvrđuju pravno obvezujuća pravila za krajnje korisnike i dobavljače energije. Države članice mogu te minimalne zahtjeve postrožiti radi što veće uštede energije. Direktiva uključuje, među ostalima, sljedeće zahtjeve:

  • godišnje renoviranje barem 3 % ukupne površine zgrada u posjedu središnjih vlasti počevši od 2014. te kupnju zgrada, usluga i proizvoda s visokom razinom energetske učinkovitosti, pri čemu će javni sektor biti predvodnik;
  • pokretanje dugoročnih nacionalnih strategija za promicanje ulaganja u renoviranje stambenih i poslovnih zgrada te sastavljanje nacionalnih programa kojima se utvrđuju obveze u pogledu energetske učinkovitosti ili odgovarajuće mjere za osiguranje godišnje uštede energije za krajnje korisnike od 1,5 %;
  • procjenu mogućnosti primjene kogeneracije visoke razine učinkovitosti te učinkovitog područnog grijanja i hlađenja u svim državama članicama do 2015.;
  • obvezno redovito provođenje energetskih provjera za velika poduzeća, najmanje svake četiri godine, uz izuzetak poduzeća s certificiranim energetskim i ekološki prihvatljivim sustavima;
  • uvođenje pametnih mreža i ugradnju pametnih brojila te pružanje točnih informacija o energetskim troškovima kako bi se poboljšao položaj potrošača i potakla učinkovitija potrošnja energije.

Komisija će do 30. lipnja 2014. ocijeniti može li EU ostvariti svoj cilj za uštedu primarne energije do 2020. te će, ako bude potrebno, predložiti obvezujuće nacionalne ciljeve u pogledu energetske učinkovitosti. Države članice morat će svake godine izvještavati o napretku ostvarenom u postizanju tih ciljeva. Komisija je u studenome 2013. objavila komunikaciju i sedam smjernica u pogledu provedbe raznih točaka Direktive o energetskoj učinkovitosti.
U tijeku je javna rasprava o napretku u ostvarivanju cilja energetske učinkovitosti za 2020. i okvira za politiku energetske učinkovitosti za 2030., a primjedbe se mogu podnijeti do 28. travnja 2014.

Direktivom 2002/91/EZ o energetskoj učinkovitosti zgrada (naročito izolaciji, klimatizacijskom sustavu i korištenju obnovljivim izvorima energije) utvrđeni su način izračuna energetske učinkovitosti zgrada, minimalni zahtjevi za nove i postojeće velike zgrade te izrada energetskih certifikata. Direktiva je stavljena izvan snage 1. veljače 2012. preinačenom Direktivom 2010/31/EU, koja je stupila na snagu u srpnju 2010. Glavni cilj preinačene direktive bio je pojednostavniti neke odredbe prethodne direktive i postrožiti zahtjeve u pogledu energetske učinkovitosti s obzirom na:

  1. zajednički opći okvir za metodologiju izračunavanja integrirane energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih cjelina;
  2. primjenu minimalnih zahtjeva na energetsku učinkovitost novih zgrada i novih građevinskih cjelina uvođenjem, na primjer, odredbe da do 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti imati gotovo nultu potrošnju energije;
  3. primjenu minimalnih zahtjeva na energetsku učinkovitost, naročito postojećih zgrada, dijelova zgrada na kojima se obavljaju radovi renoviranja u većim razmjerima i tehničkih sustava u zgradama prilikom svake ugradnje, zamjene ili nadogradnje;
  4. energetski certifikat zgrade ili građevinske cjeline, redovitu provjeru sustava za grijanje i klimatizaciju u zgradi te sustave neovisnih kontrola energetskih certifikata i izvješća o inspekcijskom pregledu.

Preinačenom Direktivom utvrđuju se minimalni zahtjevi, ali svaka država članica može zagovarati ili uvesti dodatne mjere. Kao mjere praćenja na temelju preinačene Direktive, Komisija je u travnju 2013. objavila izvješće o ocjeni učinkovitosti trenutačne financijske potpore u ostvarivanju energetske učinkovitosti u zgradama (COM(2013)0225). Tim se izvješćem također nastoji pomoći državama članicama u provedbi zahtjeva utvrđenog Direktivom o energetskoj učinkovitosti u vezi s uvođenjem dugoročne strategije za pokretanje ulaganja u renoviranje nacionalnog stambenog fonda do travnja 2014. U veljači 2014. objavljeno je drugo izvješće kojim se osiguravaju tehničke smjernice za financiranje energetske obnove zgrada u okviru financiranja kohezijske politike.

EU Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada

U našoj rubrici novosti već smo iznijeli pozitivne primjere energetske obnove obiteljskih kuća na području okolice Čakovca, tj. Međimurja (kliknite ovdje za članak).  Osim obiteljskih kuća imamo i brojne pozitivne primjere u zgradarstvu, industriji i ostalim javnim zgradama. I dalje čekamo objavu natječaja za 2016. godinu koji su najvaljeni.

Kontaktirajte nas kako bismo zajedno utvrdili postoje li mogućnosti dobivanja subvencija za energetsku učinkovitost za Vaše zgrade. Trenutno je u najavi nekoliko javnih natječaja pomoću kojih će se mooći dobiti bespovratna sredstva za energetsku učinkovitost. Pratite i dalje našu web stranicu kako biste bili ažutno informirani .

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr