Demo

NOVO Energetska obnova obiteljskih kuća 2021 - objavljen natječaj

Zaprimanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2021. godini je zbog pada servera Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učkinkovitost je do daljnjeg odgođeno. Uskore se očekiuje objava novog termina. Saznajte sve detalje na vrijeme, prijavite se i dobite bespovratna sredstva za energetsku obnovu Vaše kuće.

 

Zaprimanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2021. godini koje je bilo planirano od 14.10.2021. no, zbog pada servera Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učkinkovitost do daljnjeg je odgođeno. Uskore se očekiuje objava novog termina. Saznajte sve detalje na vrijeme, prijavite se i dobite bespovratna sredstva za energetsku obnovu Vaše kuće.

Prijavitelji, tj. vlasnici kuća moći će koristiti pomoć pri prijavi. RITEH PROJEKT je ovlašteno poduzeće za energetsko certificiranje i može Vam pružiti pomoć pri prijavi za dodjelu sredstava za energetsku obovu. Prijave će se obrađivati prema redosljedu zaprimanja. Kvalitetan energetski certifikat i izvješće o energetskom certifikatu je vrlo bitno i temljena stvar.

Dokumentacija koja se prilaže uz natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021:

1. Skenirane osobne iskaznice prijavitelja, ako je više suvlasnika tada za sve suvlasnike (iskaznica mora biti valjana),
2. Dokaz da je obiteljska kuća izgrađena u skladu sa nadležnim Zakonom o gradnji ili da je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
3. Izvadak čestice (Zemljišno-knjižni) kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće,
4. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
5. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme,
6. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
7. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
8. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
9. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
b) da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće.

Svi dokumenti moraju biti valjani!

Energetska obnova može se provoditi i na obiteljskoj kući koja nema izvedenu fasadu, a koja je izgrađena prije 21. lipnja 2011. temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj drugoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni građevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja i opreme). Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na energetskoj obnovi od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

Prijaviti se mogu samo fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv (14.10.2021.).

Iznosi sufinanciranja energetske obnove

Novac će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:
• za aktivnost A1: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 204.000,00 kuna,
• za aktivnost A2: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 120.000,00 kuna,
• za aktivnost A3:
     do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima
posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
     do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750,00 kuna na brdskoplaninskim područjima i drugoj skupini otoka,
     do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim
područjima Republike Hrvatske,sd
• za pomoć tijekom prijave na Poziv: do 500,00 kuna.

  energetska obnova kuća 2021

energetska obnova 2021 2

energetska obnova 2021 3

 

Kontaktirajte nas za više detalja. 

 

logo 200x60

 

 

 Tisak na majice • Majice sa natpisima • 1A-Studio • Povoljna cijena

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr