Demo

Energetska obnova u zgradama javnog sektora

Otvoren novi natječaj - energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, sufinanciranje do 85 % troškova.

Datum posljednje izmjene 29.11.2017.

 

Natječaj je otvoren od 16.11.2017. do 31.12.2020. Ukupan raspoloživi iznos je 380.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 80.000,00 kn, a najviši 40.000.000,00 kn. Sufinancira se u različitim postocima ovisno prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave do 85 % - Izrada glavnog projekta, energetski certifikat... do 45 % - radovi... Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga je najranije 02.01.2018. Javite nam se, vodimo Vas do uspješne realizacije...

Svrha natječaja je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Što se sve sufinancira natječajem za energetsku obnovu

Pozivom će se podupirati provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

I. Projektna dokumentacija


1. Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa;

2. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove (za zgrade javne namjene u kojima se obavljaju prihvatljive društvene djelatnosti čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2), koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.

 

II. Energetska obnova

1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;

2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;

3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;

4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;

5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;

6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;

7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;

8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;

9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETCa);

10. Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta;

11. Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;

12. Stručni nadzor građenja; 

13. Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;

14. Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;

15. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;

16. Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca 1. i 2. Poziva, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije prema Postupcima nabave za osobe koje nisu obvezniciZakona o javnoj nabavi;

17. Promidžba i vidljivost projekta:
privremena informacijska ploča,
- trajna ploča ili pano,
- naljepnice,
- priopćenje ili konferencije za medije.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi!

RITEH projekt d.o.o. Vam može pružiti konkretne informacije kako do bespovratnih sredstava. Naše iskustva na brojnim projektima povečanja energetske učinkovitosti i energetske obnove koji su već izvedeni i sufinancirani jamac su Vašeg uspjeha. Slobodni smo Vam prezentirati uspješno provedene projekte. Za detalje nas kontaktirajte na 040 / 633 - 214 ili na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logo 200x60

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr