Demo

Produljuje se rok za predaju zahtjeva za lagalizaciju

Produžen rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih građevina - LEGALIZACIJU

Datum posljednje izmjene 18.06.2017.

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ponovno se omogućuje podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – "legalizaciju", i to do 30. lipnja 2018. Svi zahtjevi ozakonjenja ostaju isti. Legalizirati će se moći samo one zgrade koja su izgrađene, odnosno koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Također, ovim novim izmjenama Zakona smanjen je broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada bila nemoguća, a samim time je povećavan broj zgrada koje se mogu ozakoniti.

Prema tome, ukoliko imate građevinu koju treba legalizirati, a prvobitno niste predali zahtjev za ozakonjenje - legalizaciju, pomovno možete predati zahtjev za legalizaciju i tako ozakoniti - legalizirati Vaš objekt. Problem za mnoge građane je predstavljalo to što nisu predali zahtjev za legalizaciju na vrijeme (rok je bio 30. lipnja 2013.), sada se ovim izmjenama zakona ponovno omogućeje predaja zahtjeva za legalizaciju, te se temeljem projekta ozakonjenjenja nezakonito izgrađene građevine iste može ozakoniti tj. legalizirati. Pojedini građani koji nisu do prvotnog roka predali zahtjev a željeli su ili morali lagalizirati svoj objekt vrlo često su "kupovali" zahtjeve od drugih građana koji su iste na preprodavali i to nerijetko po nemalim cijenama. Sada više nema potrebe za takvom praksom, jer sve građani mogu ponovno podnijeti zahtjev. Na našim stranicama pronađite više informacija o legalizaciji.

Kako predati zahtjev za legalizaciju?

Zahtjev i uz njega pripadajuća dokumentacija i u buduće će se predavati upravnom odjelu nadležnom za izdavanje akata za gradnju Županije odnosno grada na području kojeg se nalazi građevina koja se legalizira.

Zašto legalizirati nekretninu?

Bez legalne građevine nije moguć promet nekretnina, nije moguća dioba vlasništva, nije moguće ostvariti subvencije za energetsku učinkovitost, nije moguć upis nekretnine u zemljišne knjige, nije moguća legalna dogradnja itd. Neleglana nekretnina ima manju tržišnu vrijednost itd. Važno je razmišljati o budućnosti, te iskoristiti ovu ponovno priliku i legalizirati građevine.

Kontaktirajte nas za izradu projektne dokumentazije za legalizaciju, kao i za informacije oko legalizacije.

Pratite nas i lajkajte na našoj facebook stranici https://www.facebook.com/ritehprojekt/ i budite stalno obavješteni o trenutnim novostima.

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr