Demo

Radovi na energetskoj obnovi

Nedavno su započeli radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Ludbregu i višestambene zgrade u Sisku, a završili radovi na poslovnom objektu u Pušćinama. Za navedene zgrade je RITEH projekt izradio energetski certifikat i projektnu dokumentaciju.

Za sve tri zgrade najprije je izrađen energetski certifikat. Kvalitetnim energetskim pregledom i energetskim certitifakatom dani su prijedlozi poboljšanja tj. dani su prijedlozi za energetske uštede, te su izračunati povrati investicija za implementaciju pojedinih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Energetski pregled i energetski certifikat subvencionirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond). Nakon toga izrađena je projektna dokumentacija - glavni projekt sanacije vanjske ovojnice zgrade. Izradu dokumentacije također je subvencionirao Fond, te su temeljem te projektne dokumentacije odobrena sredstva za stvarne radove, a po kojoj se radovi i izvode. Ove tri zgrade su praktični dokaz da kvalitetno odrađeno energetsko certificiranje i kvalitetno izrađen energetski certifikat može donijeti koristi. Naše klijente na sve tri zgrade smo vodili od same ideje do realizacije stvarnih radova.

Započeli radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Ludbregu

Energetski certifikat za stambenu zgradu u Ludbregu sufinancirao je Fond i odrađen je sredinom 2015. a ubrzo nakon toga izrađena je i projektna dokumentacija - glavni projekt sanacije vanjske ovojnice zgrade i već početkom 2016. započeli su radovi na vanjskoj ovojnici zgrade. 

Ukupna investicija iznositi će 1.963.110,45 kuna, a Fond je odobrio subvencioniranje u iznosu od 40 % - što znači da će vlasnici zgrade za radove dobiti cca. 785.000,00 kuna bespovratnih sredstava (+ sredstva koja su već dobili za energetski certifikat i sredstva za projektnu dokumentaciju). Projektirane su uštede u potrošnji energije od čak 58,82 %. Ukupni godišnji toplinski gubici za ovu zgradu iznosili su 178.313,93 kWh/a, dok će nakon provedbe energetske obnove oni iznositi 72.611,72 kWh/a, te će zgrada imati energetski razred B. Stanari ove zgrade će ubrzo imati manje troškove za režije, ugodniji stambeni objekt, vizualno atraktivniju zgradu.

 energetska obnova ludbreg

Radovi na energetskoj obnovi (vanjske ovojnice) višestambene zgrade u Ludbregu.

Energetska obnova višestambene zgrade u Sisku

Energetski certifikat za višestambenu zgradu u Sisku izradili smo početkom 2014. godine, energetski certifikat je sufinancirao Fond, a projektnu dokumentaciju - glavni projekt sanacije vanjske ovojnice izradili smo 2015. godine. Izradu projektne dokumentacije također je sufinancirao Fond. Radovi na vanjskoj ovojnici zgrade započeli u ožujku 2016. godine.

Ukupna investicija radova će iznositi cca. 2.200.000,00 KN a Fond će sufinancirati 40 % (cca. 880.000,00 KN), + sredstva koja su stanari dobili za energetski certifikat i projektnu dokumentaciju. Ovim projektom uspjeli smo postići uštede od 46 % - ukupni godišnji gubici (postojeće stanje) iznosili su 261.607,00 kWh/a, dok će nakon provedbe energetske obnove (projektirano stanje) oni iznositi 141.464,60 kWh/a.

energetska obnova sisak

Radovi na energetskoj obnovi (vanjske ovojnice) višestambene zgrade u Sisku.

Završeni radovi na energetskoj obnovi vanjske ovojnice na poslovnoj zgradi u Pušćinama

Krajem veljače su uspješno završili radovi na poslovnoj zgradi "Bernarda" u Pušćinama, za koju je smo izradili energetski certifikat i projektnu dokumentaciju - glavni projekt sanacije vanjske ovojnice. Energetski certifikat i projektna dokumentacija izrađeni su 2015. godine i također su bili sufinancirani od strane Fonda. Izvedena je integralna energetska obnova kompletnog krovišta. Projektom su postignute energetske uštede od 19 %, te smanjenja emisija CO2 za čak 16,2 tone godišnje. Tako će ova zgrada biti energetski učinkovitija a samim time proizvodi konkurentniji, uz to će i manje opterećivati okoliš sa emisijom CO2. Ukupna investicija za izvođenje radova iznosila je cca. 1.700.000 kn.

 

bernarda energetska obnova

 Radovi na energetskoj obnovi (vanjske ovojnice - zamjena krovišta) proizvodno poslovne zgrade u Pušćinama.

Sve ove investitore vodili smo od samog početka pa do kraja. Iako je bilo dosta teško zadovoljiti sve stroge kriterije Fonda to smo uspjeli zahvaljujući dobroj zajedničkoj suradnji sa suvlasnicima zgrada i njihovim upraviteljima. Suvlasnici ovih zgrada nakon energetske obnove će imati energetski učinkovitije zgrade, a samim time plaćati manje režije, njihovi objekti će vrijediti više jer će cijela zgrada biti vizualno ugodnija i atraktivnija, svakako da će stanari višestambenih zgrada imati i ugodnije i kvalitetnije stanovanje, a vlasnici poslovnih zgrada konkurentnije proizvode. Svi će oni manje zagađivati okoliš, jer se uštedama u potrošnji energije smanjuju i emisije CO2 u okoliš.

Projekti energetske učinkovitosti nisu samo radovi na vanjskoj ovojnici (fasada, stolarija, krovište...), mogući su i projekti energetske učinkovitosti kao što su zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim, zamjena termotehničkog sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) energetski učinkovitijim, zamjena postojećih strojeva energetski učinkovitijim itd, zbog toga je potrebno odraditi kvalitetni energetski pregled prepoznati i dobro proračunati potencijalne uštede uz detaljan prikaz povrata investicija, te to sve elaborirati u izvješću o provedenom energetskom pregledu i u energetskom certifikatu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili i Vi nešto takvo želite za Vašu zgradu, kuću ili stan slobodno nas kontaktirajte na 040 / 633 -214 ili nam se javite e- mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

RITEH projekt d.o.o. - Vaš siguran partner u energetskoj učinkovitosti. 

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr