Demo

Prvi ugovori za izradu projektne dokumentacije i energetsku obnovu odgojno - obrazovnih ustanova

01.02.2016.

Na temelju projekata Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za izradu projektne dokumentacije te energetsku obnovu zgrada u javnim ustanovama za odgoj i obrazovanje tijekom prosinca 2015. godine, potpisani su prvi Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Na temelju projekata Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za izradu projektne dokumentacije te energetsku obnovu zgrada u javnim ustanovama za odgoj i obrazovanje tijekom prosinca 2015. godine, potpisani su prvi Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Za dva Pilot projekta iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ je namijenjeno više od 50 milijuna kuna, i to iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (Projekti 4c1.1 i 4c1.2)

Za energetsku obnovu zgrada dodjeljuje se maksimalni iznos od 70 do čak 95% ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti, dok se za izradu projektne dokumentacije dodjeljuje iznos od 100% bespovratnih sredstava.

Ovim projektima energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije predviđene su uštede energije i smanjenje emisija CO2 od 20% do 80%, kroz provođenje mjera za povećanje toplinske zaštite ovojnice, strojarskih i elektrotehničkih mjera te uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Zbog velikog broja pristiglih projektnih prijedloga Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obustavilo je do 15. travnja 2016. zaprimanje novih projektnih prijava. Očekuje se ponovna mogućnost prijave.

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr