Demo

Mogućnost sufinanciranja energetske obnove odgojno obrazovnih ustanova

14.10.2015.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  je sredinom lipnja 2015. godine objavilo prvi Javni poziv  na dostavu projektnih prijedloga za  Pilot projekt  „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ za koji je osigurano 50 milijuna kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava FZOEU.

Početkom srpnja objavljen je drugi Javni poziv za Pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ za koji je osigurano 4,5 milijuna kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i FZOEU.

Radi se o trajno otvorenim natječajima do 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a bespovratna sredstva dodjeljuju se za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Direktiva o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) stupila je na snagu u prosincu 2012. Njome se države članice obvezuju na postavljanje okvirnih nacionalnih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti za 2020. temeljenih na potrošnji bilo primarne bilo konačne energije. Direktivom se također utvrđuju pravno obvezujuća pravila za krajnje korisnike i dobavljače energije.

Za cijeli tekst EU direktive o energetskoj učinkovitosti kliknite ovdje.

Za energetsku obnovu zgrada se dodjeljuje maksimalni iznos od 70- 95% ukupno prihvatljivih troškova,  ovisno o indeksu razvijenosti, dok se za izradu projektne dokumentacije dodjeljuje u  iznosu od 100%.

Preuzeto sa, i više detalja na:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34145

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr