Demo

Procjena vrijednosti nekretnina

Vrlo brzo i pouzdano provodimo procjenu vrijednosti za sve vrste i veličine nekretnina - kuće, stanovi, poslovni prostori, zemljišta itd. na području Republike Hrvatske. Procjenu provode ovlašteni sudski vještaci i ovlašteni sudski procijenitelji zaposleni u našem poduzeću.

 

Ukoliko trebate procjenu vrijednosti nekretnina za Vašu kuću, stan, poslovni prostor, zemljište ili bilo koju drugu nekretninu obratite nam se s povjerenjem na broj telefona 098/133-7923 ili nam pošaljite e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili nam pošaljite upit putem on line obrasca:

Gumb posalji upit full 2

Procjena vrijednosti nekrenina

Procjena vrijednosti nekretnina je multidisciplinarni postupak tržišnog vrednovanja prema zadatcima naručitelja, koji provode stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina i stalni sudski procjenitelji, čije ovlasti proizlaze iz posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci izvlaštenja. Procjena vrijednosti nekretnina regulirana je posebnim Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Tko vrši procjenu vrijednosti nekretnina?

Procjenu vrijednosti nekretnine u Republici Hrvatskoj smiju vršiti imenovani stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji sa valjanim odobrenjem nadležnog Suda. RITEH projekt d.o.o. je poduzeće imenovano od Suda te zapošljava stalne sudske vještake za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

Kako se vrši procjena vrijednosti nekretnina?

Metodologija procjena vrijednosti nekretnina je složen postupak i precizno je propisan Zakonima i Pravilnicima. Krajnjem naručitelju se isporučuje procjembeni elaborat. Procjembeni elaborat je dokument kojim se procjena vrijednosti nekretnina jasno i transparentno prezentira u pisanom obliku, a obuhvaća nalaz i mišljenje stalnoga sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnoga sudskog procjenitelja.

Procjena u skladu sa Zakonom je procjena tržišne vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka a propisan je i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.
Putem informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima omogućen je pristup raznim podacima koji su podloga za kvalitetan i stručni rad. Ta podatkovana baza je bitna zbog osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina a sadrži brojne podatke o broju transakcija za pojedino područje, vrste nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište, postignute cijene itd. Prema tome procjena vrijednosti nekrenine koju provode ovlašteni procjenitelji nije apstraktna ili osjećajna već konkretna i strogo metodološki definirana što u konačnici dovodi do realnih, provjerljivih i utemljenih vrijednosti.

Kome treba procjena vrijednosti nekretnina?

Procjena vrijednosti nekretnine može se izraditi za razne potrebe kao što su:

  • dobivanje kredita
  • prodaja / kupovina nekretnine
  • dioba vlasništva
  • izvlaštenja
  • rješavanje sporova mirnim putem
  • razni upravni ili sudski postupci ili procesi
  • knjigovodstveno-računovodstvene svrhe
  • porezne svrhe
  • utvrđivanje umanjenje vrijednosti

Procjena vrijednosti nekretnina može se aručiti od bilo koga npr. od privatnih osoba, pravnih osoba (poduzeća, ustanova ili obrta), sudova, nadležnih tijela (porezna uprava, inspekcijska tijela i sl.), javna poduzeća (poduzeća za vodoopskrbu, poduzeća za gradnju i upravljanje cestama, autocestama ili drugom javnom infrstrukturom) itd.

Osim procjene vrijednosti nekretnina, vršimo i sudska vještaćenja u graditeljstvu.

 

Nazovite nas na 098/133-7923 ili nam pošaljite e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili nam pošaljite upit putem on line obrasca:

Gumb posalji upit full 2

 

logo 200x60

 

 

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr