Demo

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Pošalji upit saznaj cijene i naruči najpovoljniji i najbrži energetski certifikat za kuću, stan ili zgradu. Nazovi na: 098 133 7923. Radimo u cijeloj Hrvatskoj za sve vrste i veličine zgrada. 

Energetski certifikat

Prodajete kuću, stan ili zgradu, vlasnik ste zgrade javne namjene, pripremate se za tehnički pregled zgrade, želite energetsku obnovu - vi trebate energetski certifikat!

Klikni ovdje i Pošalji upit za najbriži i najpovoljniji energetski certifikat.

Tisak na majice • Majice sa natpisima • 1A-Studio • Povoljna cijena

Ili nas nazovi:

098 133 7923

Ili nam pošalji e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Bez plaćanja u naprijed, 100 % sigurna i pouzdana kupovina!

Brzi izlazak na teren, detaljna izmjera, detaljan energetski pregled i predaja certifikata i izvještaja u kratkom roku.

Nazovite nas ili nam pošaljite e-mail i pitajte za savjete i porazgovarajte sa našim ovlaštenim energetskim certifikatorom - naravno, bez ikakve obaveze.

Budite posebno oprezni ako Vam netko želi "prodati" energetski certifikat bez da je energetski certifikator bio na terenu i izvršio energetski pregled, to je protuzakonito i takav certifikat nadležno Ministarstvo može poništite ako utvrdi nepravilnosti! 

Tko sve treba energetski certifikat?

- Svi vlasnici nekretnina koji prodaju, oglašavaju prodaju, ili iznajmljuju nekretninu
- Svi vlasnici zgrada za koje se provodi tehnički pregled
- Svi vlasnici zgrada javne namjene i sve zgrade preko 250 m2
- Svi oni koji se žele prijaviti na bilo koji vid sufinanciranja projekata energetske obnove
- Svi oni koji žele smanjiti troškove energije

Koje su kazne za neposjedovanje energetskog certifikata?

Propisana kazna za neposjedovanje energetskog certifikata je od 15.000,00 do 30.000,00 Kn za pravnu osobu vlasnika zgrade te 5.000,00 do 10.000,00 za odgovornu osobu u pravnoj osobi vlasnika zgrade, (po zgradi za koju nije pribavljen energetski certifikat).

Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo novčana sredstva a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, E, F, G.

Postupak energetskog certificiranja provodi se u tri glavne faze

1.) Energetski pregled

1. Priprema za energetski pregled (prikupljanje postojeće tehničke i projektne dokumentacije te informacija o građevini)
2. Terenski pregled postojećeg stanja građevine, detaljna izmjera na terenu i izrada tehničke skice, izrada fotodokumentacije.
3. Određivanje energetskih funkcionalnih cjelina
4. Analiza tehničkih i energetskih svojstava i sustava građevine
5. Analiza potrošnje i troškova svih oblika energije i vode – energetska i troškovna bilanca
6. Proračun energetskih svojstava potrebnih za izdavanje energetskog certifikata a u skladu s propisanom metodologijom
7. Analiza i prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti građevine
8. Energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera

Energetski certifikat bez da je energetski certifikator bio na terenu i izvršio energetski pregledje protuzakonito izdavanje certifkata i takav certifikat nadležno Ministarstvo može poništite ako utvrdi nepravilnosti, treba Vam to?

2.) Izrada izvješća o energetskom pregledom

Uz energetski certifikat OBAVEZNO se predaje i izvješće o energetskom pregledu. Izrađuje se temeljem izvršenog energetskog pregleda, a u skladu s propisanim načinom, oblikom i metodologijom. Izvješće o energetskom pregledu je važno jer u njemu pišu svi detalji energetskog pregleda te ono najvažnije konkretno precizno predložene mjere nergetske obnove tj. poboljšanja energetske učinkovitosti sa preciznim izračunom povrata investicije. Izvješće o energetskom pregledu za obiteljske kuće sadržava oko 50 stranica, dok za složene stambene i poslovne zgrade može sadržavati i preko 250 stranica. Važno je da je izvješće napravljeno što konkretnije.

3.) Izdavanje energetskog certifikata

Certifikat se izdaje tek nekon izvršenog energetskog pregleda zugrade za koju se izdaje, a sve u skladu s propisanim načinom, oblikom i metodologijom.

Svaki energetski certifikat mora imati svoj jedinstveni broj i bar kod, pod tim brojem ovlašteni certifikator certifikat i izvješće o energetskom pregldu putem aplikacije dostavlja u nadležno ministarsvo graditeljstva i prostornoga uređenja te upisuje u registar izdanih energetskih certifikata.

Ukoliko energetski certifikat nema broja ili je taj broj nepotpun ili nije u prije navedenom obliku te ukoliko nema potpisa ovlaštene osobe, ili bez priloženog izvještaja o provedenom energetskom pregledu za postojeću zgradu - nije važeći. Naručitelju se oabvezno predaju 2 primjerka energetskog certifikata i 2 primjerka izvještaja o provedenom energetskom pregledu.

Energetski certifikat se sastoji od ukupno 4 stranice. Na trećoj stranici obavezno se navodi detaljan prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sa izračunom povrata investicije. 

Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom i zgrada većim od 400 m2, obavezno je sudjelovanje tri ovlaštena energetska certifikatora: građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

Za zgrade veće od 400 m2, i za zgrade sa složenim termotehničkim sustavom izdaje se posebno ovlaštenje osobama koje to smiju provoditi.

Ukoliko je certifikat za zgrade sa složenim termotehničkim sustavom ili zgrade veće od 400 m2, potpisala jedna osoba takav se certrifikat smatra nevažeći! Budite oprezni ako naručujete energetski certifikat za takvu vrstu zgrade da Vam osoba izda važeći certifikat, odnosno certifikat gdje su u potpisu sva tri inženjera različitih struka (građevinski dio, strojarski dio i elektrotehnički dio).

Energetski certifikat izdaje se temeljem provedenog energetskog pregleda. Energetski pregled za stanove i zgrade do 400 m2 s jednostavnim tehničkim sustavima odrađuje u pravilu jedna ovlaštena osoba, dok za sve zgrade veće od 400 m2 energetski pregled odrađuje i potpisuje tim od 3 ovlaštene osobe arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, a u tom slučaju certifikat izdaje ovlaštena pravna osoba za složene sustave.

Zašto treba energetski certifikat?

Prije svega za ranije navedene zgrade, energetski certifikat je zakonska obaveza, ne samo u hrvatskoj već i u svim zemljama europske unije, ali i u većeni razvijenog svijeta. Energetskim pregledom daju se i prijedlozi mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sa proračunom ušteda, te rokom povrata investicija. Energetski pregled i energetski certifikat prvi su korak do uštede novaca, ali i do potencijalnih subvencija poput onih koje dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tvrtka RITEH projekt d.o.o. ne nudi samo obični certifikat već svakom pregledu pristupa sistematično kako bi investitoru pomogla uštedjeti novac i kako bi investitoru pomogla u dobivanju subvencija iz područje energetske učinkovitosti, jer upravo na temelju kvalitetnog i profesionalno odrađenog energetskog pregleda i energetskog certifikata možete dobiti sredstva iz raznih izvora. Na temelju izvješća o energetskom pregledu tj. određenih preporuka i mjera izrađuju se projekti energetske učinkovitosti (obnove), a što može uključivati: zamjena ovojnice zgrade (fasada zgrade), zamjena stolarije, zamjene rasvjete energetski učinkovitijom, zamjene termotehničkog sustava (grijanje/hlađenje) itd.

Kontaktirajte nas i saznajte kako možete uštedjeti ili dobiti sufinanciranje za Vaše:

-    Poslovne zgrade (tvornice, skladišta, urede, ugostiteljske objekte, trgovačke objekte itd.),
-    Zgrade javne namjene (odgojno obrazovne ustanove, socijalne ustanove, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, institucijalne zgrade)
-    Višestambene zgrade,
-    Obiteljske kuće.

Ukoliko ste u zakonskoj obavezi posjedovanja energetskog certifikata, kontaktirajte nas i saznajte mogućnosti sufinanciranja.

RITEH projekt d.o.o. je poduzeće ovlašteno za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada svih vrsta složenosti tehničkih sustava.
Na projektu za zgrade sa složenim tehničkim sustavom i zgradama većim od 400 m2, obavezno je sudjelovanje tri ovlaštena energetska certifikatora: građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

Koliko dugo vrijedi energetski certifikat?

Energetski certifikat ima rok trajanja 10 godina. Ministarstvo provodi kontrolu izdanih energetskih certifikata. Energetski certifikat zajedno s izvještajem o provedenom energetskom pregledu predaje se naručitelju u 2 primjerka, te dostavlja u nadležno Ministarstvo.

Napominjemo da za izdavanje energetskog certifikata, ovlašteni energetski certifikator obavezno mora izvršiti energetski pregled na terenu, te provesti sve prije opisane radnje.

Nadležno ministarstvo za graditeljstvo provodi kontrolu energetskih certifikata (i certifikatora) u skladu s Pravilnikom o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. 

Uvjeti za ovlašćivanje osoba za provođenje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata propisani su Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Energetski certifikat je obaveza na nivou cijele europske unije, a više o tome možete pročitati u EU direktivi o energetskoj učinkovitosti.

Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

Kako se izrađuje energetski certifikat?

Energetski certifikat izrađuje se na temelju provedenog energetskog pregleda. Energetski pregled se provodi tako da se detaljno pregleda zgrada, a to podrazumijeva: pregled svih prostorija, pregled svih potrošača energije, pregled sustava za grijanje, hlađenje i provjetravanje, pregled tehničke dokumentacije (ako je dostupna), pregled i analiza računa za energente. Prilikom pregleda obavezno se utvrđuju vrste građevnih materijala, njegove karakteristike, starost, funkcionalnost itd. Dakle, ukratko, potrebno je detaljno utvrditi od kakvih je materijala neka zgrada izgrađena, koji su sve građevni elementi i koja su sve trošila u nekoj zgradi. O provedenom energetskom pregledu obavezno se vode bilješke te izrađuje fotodokumentacija. Koliko dugo bi to trebalo trajati? Dovoljno dugo da se sa sigurnošću prikupe svi podaci. Nakon provedenog energetskog pregleda provodi se vrednovanje prikupljenih podataka, potrebni izračuni i unos u specijalizirani program, te izrada izvještaja o izvršenom energetskom pregledu koji se obavezno šalje na nadležno Ministarstvo.

Usluga energetskog pregleda provodi se u skladu s „Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina“ koja je propisana Pravilnikom o energetskim pregledu zgrade i energetskom certificiranju kojim se uređuju zakonske obveze i zahtjevi za provedbu energetskog pregleda zgrada te obveze i postupak energetskog certificiranja. Metodologija definira koncept i provedbene korake energetskog pregleda, način prikupljanja potrebnih ulaznih podataka, način provođenja analiza i proračuna te izgled i sadržaj finalnog izvješća o energetskom pregledu. Sastavni dio Metodologije je Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada koji propisuje način proračuna svih potrebnih vrijednosti za izračun energetskog svojstva zgrade, te izrade energetskog certifikata.

Energetski certifikat cijena

Pošalji upit on line i poslat ćemo Vam konkretnu, najbržu i najpovoljniju ponudu za energetski certifikat. Saznaj za akcije i cijene energetskih certifikata.

Tisak na majice • Majice sa natpisima • 1A-Studio • Povoljna cijena

ili nas nazovite: 098 133 7923

 

Želite li znati nešto više? Nazovite nas ili nam pošaljite e-mail - bez ikakve obaveze. Naši ovlašteni energetski certifikatori vrlo rado će Vam odgovoriti na Vaša pitanja.

Energetska obnova

Prvi i osnovni korak u energetskoj obnovi je dobro izrađen energetski certifikat. Bez detaljnog pregleda zgrade, nemoguće je izraditi energetski certifikat koji će "proći" na natječaju za energetsku obnovu.

Zanima Vas energetska obnova? Klikni ovjde za više informacija.

 

Print

 

 Tisak na majice • Majice sa natpisima • 1A-Studio • Povoljna cijena

logo 200x60 

Mačkovec (Grad Čakovec)

Trg sv. Petra i Pavla 14

040 / 633 - 214

098 / 133 - 7923

info@ritehprojekt.hr